Best

Bahha Lahcen Tayzmit – Afa ich3al

Complément Timnadin Ait Atta 

bismillah bdighisk a wahd a lohide,rbbi bddate iwmourinaw
bismillah bdighisk awadda i3alan donite snmi erray
bismillah bdighsk a rasoul ellah chy adigan achfi3 inaw
bismillah bdigh a rasoul ellah walli s bdane ait 3rafa
bismillah anbdou timnadine adinigh maydi ijran al39linaw
datgdgh anbdou timnadin ihra9 ossmoun ardayi ori isawal

isoul rbbi bdanagh m9ar agh or ihmil awdyane istre ghifi
isoul rbbi adawine l3fo yawyide ojdi3 irbbane in3l waligh
isoul rbbi adam i3fo atawngimte ino tga zarse lya9ine
isoul rbbi adawin l3fo akm rargh atarzift nsn ikoyane
tsoul titinw dani tsksiw aldjige sogholidak orta toliye
tsoule tittiw dani tsksiw iwsmoun ghor iwrzane ortne toliye
solgh nwaghe adiligh siyis botariyte idda ilgamonse ar akale
solgh dani tnwagh asmi n bitayaze ams noropa

m9ar yad irgle iminm a rote hat isoule rbbi adawin tsaroute
m9ar yad ichhte ar istghfare ihrm otbire ikkad ammas niroumiyne
m9ar nowi wadda ghifngh yarou rbbi our illi omziraye nonna righ
m9ar tllid gr ifasne iligh diks isoul rbbi adagh iks akarif
m9ar ligh ganou n rb3iyne igzde awd omarge nwanna nra zari
m9ar ntcha tajine nsw agho, ayoulinw orik idawa khs onna righ
m9ar kid asbre owin waman adisk nswa labdda 9awhlgh awal
m9ar kid a bljikka or kigh illa rz9inw dasagh sin isou9
m9ar nlsa zhra nlse taleau ,ngre toghmas izizaw o9mo ghifi
m9ar yad atagote or tllid hatin tgayas titinaw

allah rbbi idis our yuf onna imotne onna midi ikha wadou
allah rbbi idisak walou ayamrge lgaraje awa fgh olinaw

matta lhayate da ghork illan awnna ouriman d wannasn ira wol
awa siwle ayirgle iwayde ima slam nofos illa radare ihchm ghifi
t9obli tite zin or tohile m9ar tkka godghare alfe n wayyour
awa awyatid zin nghi towim sghors nghi tghzame orta motagh
ofighd zin gate tortite ar yalla imtawn ar algh datase tsmanagh
aha tabrate amr gigh am chmmin 9ad dogh glbarid ar asmon inaw
anaygh yan ozggar i3lolan ghalgh id alloze alikhte amanw
a sin itbirne ismjajaye rbbi ahla larza9 atnn yad or tbdod
ayasmoninw ayadoko nwalode or ikis azir gloda wla 3ari
illa lmotour golinw ig amarch onna irzine iksiriyase
awa ellayhnnik adiwre tsawalde ahabou ohnjif abouo tayri nimi
ayasmoun ayaghddar war laman ak ig rbbi daghddou war ta9illoute
akid yawi ozwo am walim awnna nra ardayak sawalagh
ira lhal ad bigh ol slmose ador alen ola yid owin taghofi
abou tghofi adas or tallade m99ar dikka ojmammar tasanoun
manw ata mchda nal 3mough orda nall awi tmzaraye tasanaw
matta tlggate d youlin nhdou ighfe nobrid atnd ik osmoninaw
ollah l3dim golligh l3dim awnna nra ardayak sawalagh
golaghd ayimddokal ghoron itkh daye note aghjdim yachki mahole

manw atadouli idlne ighf itle adare,banw a slloum ishan ig righ adaligh
manw ata td3oyagh s lkhir adin or yilli lahd amas niromiyne
amanw ata td3oyagh s lkhir hat ligh g lghar adour indre ghifi
amanw amanw digh tayd manw aydda or dmigh igayite wadonaw
manw atadda dour ilmalan m9ar ghori dhb mamite ikkigh
awa yowte mma ad illan ghori hat orid mnnaw adasigh tnna righ
mr ijmi3 oyda ghifm olligh amanw lbaraje orakhtne yowiye

mad righ azrg izzayne ola isye no9lile arad a satyam afouse
madrigh akggh aya3skriye tofi tmazirte ganayghe manaw
mamik righ asbbad inyaman adi tgim anggas iwdarinaw
mak righ ayazaghar mami tinigh iyma mak igan alwalinaw

lhil s lhile ag italye odar igholidn ima zrban ortn yoliye
amalu nrbbi ag ismola onna mi ikha lhal alouze oras tsmolad
olinw awa thdarate frhate aynna trid i9drakas molana
mrhba soydda ghifengh yaro rbbi yan or isiine adas imho tirra
mkide tanna ijran ar tallad atitinw idda oglase i9name imi
dad isisi sbre awal machan tawngimte ino oradate dikse tafagh
ira lhal anbnou yat thanoute aflla nwoule asbre adiksen tilim
m9ar chid asbre owin waman adiks nswa labdda 9awhlegh awal
t3tidase it9botnme akkal alig izr wodad oramtne tomize
m9ar izri wodad isoul wayyad our zribgh aha maydi itini t9mad

ayayd rwigh amanaw amami grgh agho,maydi issan ahrir itkar ozoda
ayayd ohlgh amanw ayad lhmomagh,ayayd ohlgh awal mhrat 3ad gofigh
yofi stre timozonine yof olli,yof igran idhre onna khf or illi
righ ad sogh allig illa orkiz wof asbrgh i fade ola swigh alode
tfochm ata d khzite alhayate ata d khzite alhayate ata t3kzdagh isam ntcha cha

tafaska atndak ittawine ayzri l3id ayihibban tdoumak
iddad mogha s lbireau msmrir yasi lbnnar zrinagh hayati
tchandak isrdan iyromiyen ard don ininak nga iat chiki
awa dighd ar didda gor ntssmma3 inghmisne nk ababa i ola manaw
mchi trid awadda righ tasidin sghork lwalidin nk ori rine
/mchi trid atadda righ tilid taworinm lwalidine akhf 9imigh
aralgh alig walou mami snghigh tasa sbrate a l39linaw
ar algh allig drough or ftigh asligh gidda wadda righ siromiyne
franca as bigh tiwri9in aligh ignwane zrigh arawinaw
awi dadgh amid olin wossan ima france orasnd oliyne ola nan

t3ayr ot lkharij yate orta tid ikkine tnnas franca nlla diks adou ori yad ittil
dagangh ardi tagh tafouyte ak donite or wintgh achnouch ord ogimgh or zdimgh
han tamgharte walou mchrdoule naiwd yowin
lante id chofage itbdalne id lhawa mch illa lhma badgh illa o9raf nbadase
han tamghrabiyte twajbas gawawal tnas ata hat yate lmote ayd illan ghor donite
chmin hat snate hat tmote tamzwarote
banm ikchm achal,mnm da tale
m9arni tbnid ghor itran d wayour,m9ar kollo tsmotrd llcarda n donite

awa larzi9 ayg wawal dinna gid ghran waman igolatnne odare
awa larzi9 ayd ghifi idrne aha mad itryyane gr orawn itinone
awa larzi9 ayg wawal dinna sas dante iyan adour itini makh

mrday nofi maydaghas yaroun iwsmone cha adig am ikro dari
mrday nofi madaghas yaron yate tbrate iwaydrigh istre wawale
mrdaye nofi maydaghasn innan iwadda nra hate nga ghifch amodine
mrday nofi g donite l3fou naf g likhra yadda nrhmte illan
mrdaye nofi ad i9im wayour ad issid koyan hat tga ghifengh tillase

onna or innin ad ittakre ola dayskrkis akig ayasmon inaw
onna inine izm date itsyase ar ig igze gallin tanoya

ighal wanna izrine iwri nin ela3awne isase ibade il3mrinaw
orda tzallagh zhighak rbbi s mas iga rja aligagh ighwa chidan
m9ar nkka g donite myyatalf 3am labdda nrhil illa
yan ichwane lhde ami thakan or tli lhaja n donite tawoura
mrdaye nofi g donite l3fou naf g likhra aydda nrhmte illan
tsohli gare donite s erray normase aghjdime norem i99imi

isowdi angre adar tdou tilggite yili omda aghen aman
isiwdi angre adare tdoud atariyte ibi wlgamou iroule iyyise
tsiwdi yate trga tare laman adi tawye ar dinna gila lfhre alouse
awa ligh gogholid ar ntfrfir or oliygh ola gzgh ola lkmgh akal
awa motgh ori togine iflila, owgne ydane iwadawinw amanaw
atighradinw dawnte nalla hat ig ikhwa ofod ika mamite ran
awa digh yad ar ijiye nait lmote imhyi d rbbi aydi dikks iroran
ata nohgh awal adaghn taside arbbi mch illa odgharinw afokkogh
arbbi ghrikak gid i ghrighak talggate ghrghak azal i3fou ghifi
awa gigh hrda n daw iflila amayd kolo izrine ikka ghifi
olinw iga labilance dagh itasin cha gimjrah ar tsghoyy
gigh am tanohte gigh am chmin atimilla g doje amomgh amanaw
awd tatsa izmzam as talla ollah alb3de amchdayaghde tali
ollah alb3de amkda tagh tafoyte tawngimte ola kid ikka lfrh ayoul
wawaw wawaw d wayyad wawaw d walf nwaw ad ilan tawouri
awi da tkhmamgh da katgh erray iwawale matta tsga sase ntoghole
abo tbagha 3bri yan kilou atgregh iwhrire inw ayddat iswan aya
nosyase itnbatinw assasne alligase gregh ilbri9inw alili
nmdite sofose nga diks adar arbbi lhrma adagh diks tfokkode
maydas itnbade onna mi toli tizwa ar ajarif t9imase
maydas itnbad o3sawiye tagholdas ataboriyte ighisi

owighde lbac n batle iwr islih oraghde owin atag iwlagh chan aman
awa kigh la fac zligh diks ossan ord ghrigh cha ola diwigh cha ahinaw

a ait lbatle gighawn ar ig ibdda lmizan zrighawn azaza
a ait lbatle hatin ghoron ad imri itsga yawyas akal
lbatle ami gdegh ima lmote oras gidgh isoul adak idou koyan
onna iran i3dm iminse oragh ichwich wawal igor ishi ghifi
onna iran i3ibi asmoun inw m9ard ikka soudan ihla ghori
kif da kif daw iflila achal ayd isoln arghifi lin
or ikhdi yan igas or trchi9 yasi lcacha idlise ighfe ar allan
ellayhnnik aditour tinid olayakte nigh igas a9nad iwoule
igan digi izlan am waman lmhayen ayditend amanw isouline

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.